Diverse groene organisaties waaronder Stichting Steenbreek, Groei & Bloei, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie, KNNV, Velt en NL Greenlabel gaan in 2021 het land in met allerlei activiteiten.

Ieder levert vanuit zijn eigen organisatie een bijdrage door het organiseren van groene activiteiten, die gebundeld zijn in een gezamenlijke jaarkalender.

De organisaties willen van iedere tuin in Nederland een levende, biodiverse tuin maken met een grote verscheidenheid aan soorten dieren en planten die met elkaar zorgen voor een balans in de natuur.

Activiteiten

Op de jaarkalender staan onder andere de Nationale Tuinvogeltelling van 29 tot en met 31 januari, de Nationale Boomfeestdag op 17 maart en de cursus ‘Stap voor stap moestuinieren’ in het voorjaar. Voor 17 en 18 april staat de Nationale Bijentelling gepland en van 12 tot en met 20 juni de Groei&Bloei Nationale Tuinweek. Op 7 september wordt een Duurzame Dinsdag-koffer aan het kabinet overhandigd. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.steenbreek.nl/jaarkalender-2021.

Gemeenteraadsverkiezingen

Een ander doel van dit samenwerkingsverband is om politieke partijen, richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, op gemeenteniveau ertoe te bewegen in hun partijprogramma’s aandacht te geven aan onder meer klimaatadaptatie, biodiversiteit, groene leefomgeving en ecologisch maaibeheer.