Van Japanse duizendknoop zou best wel eens papier of biocomposiet gemaakt kunnen worden, er kan energie uit gewonnen worden én de plant kan helpen om vergiftigde bodems te reinigen. Dit blijkt uit een studie van Wageningen University.

Bij de bestrijding van Japanse duizendknoop worden de plantresten nu nog behandeld als afvalproduct. Maar als je de aanpak vanuit een ander perspectief bekijkt, wordt de bestrijding mogelijk commercieel en technisch aantrekkelijker volgens onderzoeker Chris van Dijk van Wageningen University. Vooral als de biomassa van Japanse duizendknoop als grondstof kan dienen voor het maken van nieuwe producten.

De universiteit heeft in opdracht van spoorbeheerder ProRail een verkennende studie gedaan naar mogelijke duurzame toepassingsmogelijkheden van de plant. Langs het Nederlandse spoor staat zo’n 10 hectare Japanse duizendknoop. De invasieve exoot wordt nu zo veel mogelijk door ProRail bestreden.

Uit de studie blijkt dat van de vezels van Japanse duizendknoop wellicht papier, biocomposiet en bouwmaterialen gemaakt kunnen worden. „Wel moet nog nader worden onderzocht hoe sterk de vezels van deze woekeraar werkelijk zijn’’, benadrukt Van Dijk.

Verwerken tot brandstofpellets

Daarnaast is uit Japanse duizendknoop energie terug te winnen. Dat kan door vergisting of het verwerken van groenresten tot brandstofpellets. Van Dijk: „De plant levert een relatief hoge hoeveelheid biomassa met een energiewaarde vergelijkbaar met droge houtsnippers en houten briketten of pellets. Wel is er verder onderzoek nodig om te bepalen of het rendabel is om dit te doen.’’

Giftige, zware metalen

De onderzoekers hebben ook gekeken naar fytoremediatie, daarbij worden planten gebruikt om vervuiling in de bodem te verminderen. „De planten nemen giftige zware metalen op vanuit verontreinigde grond en verzamelen het in hun weefsels. Door deze planten te oogsten en af te voeren neemt de bodemverontreiniging af. Dit is overigens alleen een optie als de oogst niet bijdraagt aan verdere verspreiding van de duizendknoop.”

ProRail is aan het onderzoeken hoe de resultaten uit de rapportage een concreet vervolg kunnen krijgen.

Bron: Miranda Vrolijk