Nieuwsbrief april 2021

Beste tuinliefhebber,

De laatste dagen van maart was het toch echt lente, bijna zomer. Er vlogen dagpauwogen, citroenvlinders en een oranjetipje in mijn tuin. Maar april doet wat hij wil en gaf ons toch weer winter! Sneeuw bedekte al het uitlopende jonge groen.

Foto’s  Ingrid Boenders

Een eekhoorntje kon zijn wintervoorraad niet meer vinden. Dan zijn de zonnepitten, bedoeld voor de vogels een ware uitkomst.

Kars Veling van de Vlinderstichting schreef hoe de vlinders deze weersomslag ondergaan.

Is deze kou funest voor vlinders?

De Vlinderstichting

8-APR-2021 – Vorige week liepen we in ons T-shirt en zagen we overal citroenvlinders en dagpauwogen. Zelfs de vlinders die als pop overwinterden, zoals oranjetipjes en de koolwitjes, waren al volop aanwezig. En nu hagel, sneeuw en harde wind. Dat kan toch nooit goed zijn voor die tere, fragiele vlinders? Leggen ze nu massaal het loodje?

De dagpauwoog heeft als vlinder overwinterd (Bron: Kars Veling)

De vier soorten die hier als volwassen vlinder overwinteren, citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia, kunnen prima tegen de vorst, als ze in winterslaap zijn tenminste. Maar eenmaal ontwaakt en dus in ‘actieve modus’ zijn ze kwetsbaarder. Toch zullen de meeste het goed overleven, zeker als ze een wat beschutte plek hebben gevonden.

Maar ook de soorten die als pop overwinteren, maar door het heerlijk warme weer uit de pop zijn gekomen, zijn zeker niet ten dode opgeschreven. Vlinders hebben warmte nodig om te kunnen vliegen. Als de temperatuur boven de tien graden komt en als er zon is, kunnen ze actief worden en zich voortplanten. Daarvoor moeten ze wel kunnen vliegen, de mannetjes om vrouwtjes te vinden en de vrouwtjes om hun eitjes te kunnen afzetten op de juiste plantensoorten. Ook voor het verzamelen van nectar, de brandstof waarmee ze kunnen vliegen, moeten ze actief kunnen zijn en afstanden kunnen afleggen.

Ook popoverwinteraars, zoals dit oranjetipje, zijn al verschenen (Bron: Kars Veling)

Dat vliegen zullen ze met deze lage temperaturen niet kunnen, maar dat heeft ook positieve kanten. Vliegen betekent dat vlinders slijten. Veel vliegen betekent dat ze snel zijn ‘afgevlogen’ ofwel zijn versleten en zullen sterven. Als een vlinder namelijk uit de pop is gekomen, groeit er geen cel meer aan. De vlinder is echt het eindstadium; de rups was het groeistadium en in de pop veranderde de rups in een vlinder, maar die vlinder is af en groeit niet meer. De oranjetipjes en boomblauwtjes die de vorige week nog rondvlogen, zitten nu ergens in de plantengroei. Daar zitten ze doodstil en ze slijten dus ook niet. Ze kunnen geen nectar vinden, maar ze verbruiken ook nauwelijks energie omdat ze zo stil zitten. Vlinders die in de plantengroei zitten op hele winderige plekken kunnen wel schade ondervinden. Als ze in een graspol zitten die door de stormachtige wind sterk heen en weer wordt geslagen, zullen veel vlinders dit niet overleven. Maar waarschijnlijk wachten de meeste vlinders op hun rustige beschutte plekje tot de zon weer gaat schijnen en de temperatuur weer ruim boven de tien graden komt. Dan gaan ze weer vliegen, zich voortplanten en dus ook slijten en, na een aantal dagen activiteit, sterven. Maar dan hebben ze wel gezorgd voor de volgende generatie die over een paar maanden weer vliegt. Kortom: er is geen reden voor grote ongerustheid.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: klein geaderd witje)

De afdeling Groei & Bloei Wageningen organiseert deze maand weer een digitale lezing waarvoor u zich kunt inschrijven.

Zoom-lezing 22 april: Vijvers door de seizoenen

Op 22 april a.s. verzorgt Yvon van der Meer de digitale lezing: “Vijvers door de seizoenen”.

Zij leidt de aanwezigen via de lente, zomer, herfst en winter door het leven van, in en rond de vijver. Yvon heeft jaren actief gewerkt in vijvers vanuit de visie van Ada Hofman en geeft al jaren informatie via lezingen en artikelen.

Wanneer een vijver in biologisch evenwicht is, zal het water op een natuurlijke manier stabiel en kraakhelder zijn en blijven. Het leven gedijt dan ook goed in de vijver, alles heeft elkaar nodig en alle elementen hebben elkaar ook wat te geven.

Dit blijkt als wij de vijverplanten ook even bekijken vanuit hun natuurlijke standplaats. Zoals zij leven in de natuur. Onder meer komt ook aan de orde op welke manier zo’n heldere vijver op een natuurlijke manier bereikt kan worden.

Natuurlijk is deze online avond vol van mooie foto’s van deze natte en vochtminnende planten en dieren, maar ook wordt per seizoen bekeken waar je op moet letten en wat er gebeurt in de betreffende levenskringlopen.

Vragen staan vrij en we maken er een informatieve maar ook een gezellige avond van.

Zijn er vooraf al specifieke vragen, dan vernemen wij dat graag zodat Yvon daar tijdens de avond op kan inspelen.

Aanmelden voor deze Zoom-lezing bij , u ontvangt dan de Zoom-link enige dagen vóór de lezing.

Aanvang: 20.00 uur

Het ruilen van planten en stekjes.

Ook dit jaar gaat de plantjes/stekjes-ruilmarkt op Koningsdag niet door. Henk Hoefakker wil wel weer een trap bij zijn achteringang plaatsen, waar stekjes op gezet kunnen worden. Hij heeft zelf dit jaar niet veel stekjes, maar iedereen die stekjes kwijt wil, kan het bij hem op de trap zetten.

Dus ieder die plantjes/stekjes wil halen of wil weggeven, de trap staat op het Broekakkerplein, tegenover de achteruitgang van de HEMA. Henk woont aan de Lindelaan 5 in Bennekom.

Voorjaar

Wat zeggen mensen als de lente

durft te blinken op momenten

dat ik zuchten moet en zinken

        in een bui van lik-me-vessie

         een depressie, die zich vastkrampt

             aan m’n ziel met kleine krammetjes?

        Er zijn weer lammetjes

        Er zijn weer lammetjes

                                                                  Er zijn weer lammetjes

Ivo de Wijs, een vers uit Voorjaar uit Vroege Vogel, Nijgh &Van Ditmar

De nachtvorst gaat nu langzaam verdwijnen. Geniet van het voorjaar!

Hartelijke groet,

Ingrid Boenders