Opnieuw is Boomfeestdag uitgesteld. In plaats van 17 maart verschuift de dag nu naar 10 november. Vorig jaar werd Boomfeestdag vanwege corona al twee keer uitgesteld.

„We hebben gedacht aan een coronaproof-Boomfeestdag”, zegt Peter Derksen, directeur Stichting Nationale Boomfeestdag. „Maar we willen dat álle kinderen kunnen meedoen aan dit traditionele natuurfeest en dat kan nu niet.”

Hij noemt het uitstel

niet alleen voor de natuur heel jammer, maar ook voor alle leerlingen uit groep
6 en 7. „Zij moeten al heel veel missen. Samen bomen planten onder schooltijd
is een unieke gebeurtenis. Tijdens een Boomfeestdag kunnen
zij zelf hun boompje bijdragen en raken ze betrokken bij de natuur.”

Extra groene handen

De organisatie van
Boomfeestdag verwacht dit jaar extra veel bomenplantertjes omdat het belang van
Boomfeestdag nadrukkelijk is opgenomen in de onlangs gepresenteerde
Bossenstrategie van het Ministerie van LNV. In plaats van de reguliere 100.000
kinderen, denkt de organisatie dat dit jaar ruim 110.000 kinderen tussen de 9
en 11 jaar zullen meedoen. Dit jaar doen 280 gemeenten mee, een stijging van
75% naar 80%.

De organisatie kiest niet voor een
coronaproof-Boomfeestdag. „We willen dat álle kinderen kunnen meedoen.”

Gastgemeente Alphen
aan den Rijn

Alphen aan den Rijn
was gastgemeente voor Boomfeestdag 2020 en blijft dat ook op 10 november dit
jaar. Prinses Irene zal in het naar haar vernoemde bos, samen met kinderen, een
populier planten, haar Levensboom. Dit bos krijgt ze aangeboden ter gelegenheid
van haar 80e verjaardag in 2018 als dank voor haar decennialange inzet voor
kind en natuur.

Kinderklimaattop

Stichting Nationale
Boomfeestdag houdt in aanloop naar 10 november een aantal kleinschalige acties.

> In het kader van de verkiezingen brengt de stichting, samen met Cobra groeninzicht, een Scholenkaart uit: een
overzicht van alle basisscholen dat laat zien hoe groen de schoolomgeving is en
wat voor effect dit heeft op de leerprestaties en sociale ontwikkeling van het
kind. Deze kaart gaat niet alleen naar alle basisscholen maar ook naar de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van alle 352
gemeenten.

> Omdat de
Boomfeestdag plaatsvindt tijdens de Klimaattop van Glasgow (COP26,
1-12 november), biedt dat volgens de organisatie kansen: 500 kinderen uit
Alphen aan den Rijn gaan nu al aan de slag met een Klimaatplan. Dit plan wordt
nader uitgewerkt op 10 november tijdens een Kinderklimaattop. De bedoeling is
het plan in te brengen in de Klimaattop Glasgow.

Ron Barendse

 –

16 februari 2021